Estimataj aliĝintoj kaj aliĝontoj de la BET-56!

 

Jaro 2020 eniros en la historion per tutmonda lukto kontraŭ malsano Covid-19 kaŭzita de la nova koronviruso. La pandemio estigis serion da limigoj kaj malpermesoj, kies forigo estos malrapida kaj laŭgrada.

En Latvio ankoraŭ daŭras la eksterordinara situacio, kio malpermesas kolektiĝi kaj organizi publikajn eventojn. Ĉi tiu situacio  malebligas al la organizantoj de la 56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-56) efektivigi sukcesan preparan laboron de la aranĝo, oni ne povas garantii ĝian okazigon en la planita tempo kaj la sekurecon de la partoprenantoj dum la aranĝo.

Tial laū interkonsento kun la prezidantoj de Estona kaj Litova Esperanto-Asocioj Organiza Komitato decidis prokrasti BET-56 al 2021. Loko restos la sama – Jelgava, tempo: de la 3-a ĝis la 10-a de julio 2021.

Al la dezirantoj malaliĝi la kotizo estos repagita. Same oni pretas repagi la antaŭpagitan monon pri loĝado kaj manĝado. Ĉiu aliĝinto aŭ lia reprezentanto ricevos informon retmesaĝe.

Ni ĉiuj havu fortan sanon,  bonan humoron kaj renkontiĝu dum BET-56 en 2021!

 

Margarita Želve

Prezidantino de Latvia Esperanto-Asocio

Latvia Esperanto-Asocio (LatEA) estas fondita en la jaro 1988, institucia membro de Universala Esperanto-Asocio ekde 1989. Nuntempe en la asocio membriĝas proksimume 100 esperantistoj el Rigo, Liepaja, Cesis, Priekuli, Vaidava, Jelgava k.a. lokoj de Latvio. Funkcias kelkaj kluboj, la plej aktiva el ili - Riga Esperanto-klubo, funkcianta ĉe Latva Societo de Rigo.

Celoj de LatEA estas:

  • akceli la uzon de Esperanto en Latvio
  • progresigi universalan ĝian uzadon en internacia komunikado
  • akceli interkompreniĝon inter homoj sendepende de nacieco, raso, sekso kaj religia aparteno
  • progresigi senton de solidareco, komprenon kaj estimon al aliaj nacioj.

Ĉiun trian jaron LatEA organizas internacian aranĝon - Baltiajn Esperanto Tagojn (BET), kiu laŭvice okazas en Latvio, Estonio kaj Litovio. Dum BET asocio okazigas diversnivelajn Esperanto-kursojn (ankaŭ por neesperantistoj), Someran Universitaton, seminariojn pri movadaj problemoj, vastan kulturan programon, diversajn ekskursojn k.a.  Por reklami BET LatEA ĉiam kunlaboras kun la amaskomunikiloj, kaj aranĝo estas vaste respegulita en televido, radio, gazetaro kaj interreto. Asocio kunlaboras ankaŭ kun Ŝtata Agentejo pri Lingvoj en Rigo. Okaze de Eŭropa Tago de Lingvoj (la 26a de septembro) jam iĝis tradicio partopreni lingvajn metiejojn ”Ekkonu lingvojn” - dum kiuj oni havas eblecon konatigi interesitojn kun diversaj lingvoj, inter ili - ankaŭ kun Esperanto.