La 56-aj BALTIAJ ESPERANTO-TAGOJ (BET-56)

La 56-aj BALTIAJ ESPERANTO-TAGOJ (BET-56)

INFORMO ESTAS PROVIZORA. SEKVU LA INFORMON.

Latvia Esperanto-Asocio invitas Vin partopreni la 56-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-56) – la plej popularan Esperanto-aranĝon en Baltiaj landoj, la aranĝon kiu havas jam pli ol 60-jaran historion (la unua BET okazis en 1959 en Latvio).

TEMPO: BET-56 funkcios de la 3-a ĝis la 10-a de julio 2021.

LOKO: BET-56 okazos en Jelgava – la kvara plej granda urbo de Latvio ( ≈ 63 mil da loĝantoj). Ĝi situas en la centra parto de la lando en Zemgale ebenaĵo ĉe la rivero Lielupe je distanco 42 km for de Rigo, 295 km for de Vilnius kaj 350 km for de Tallinn.

Vikipedia artikolo pri Jelgava

 BET-ejo: La Teknika lernejo de Jelgava

 ADRESO: strato Pulkveža O. Kalpaka 37, Jelgava

PROVIZORA PROGRAMO: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, Interkona, Nacia kaj Adiaŭa Vesperoj, muzikaj kaj artaj programeroj, duontagaj kaj tuttaga ekskursoj, kvizoj, filmoj, kantoj, dancoj k. a. aranĝoj.

KOTIZO:

Landoj laŭ kategorioj unua periodo dua periodo poste kaj surloke
Latvio, Litovio, Estonio 35 EUR 45 EUR 55 EUR
Landoj de kategorio A 40 EUR 50 EUR 60 EUR
Landoj de kategorio B 55 EUR 65 EUR 75 EUR

A: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; B: Ĉiuj aliaj landoj.

Infanoj kaj lernantoj aliĝkotizon ne pagas, studentoj kaj handikapuloj pagas 50% de la kotizo.

LOĜADO: ni proponas jenajn loĝeblecojn:

  1. po 12 EUR diurne por persono en 2 lita ĉambro en studenta hotelo de Teknika lernejo (duŝejo kaj necesejo por 3 ĉambroj), matenmanĝo ne inkluzivita;
    La prezoj estas provizoraj kaj povas iom ŝanĝiĝi.

  2. en hoteloj de Jelgava (diversaj prezoj) - rezervado memserva pere de booking.com k.a.

MANĜADO: 3 foja manĝado po 12 EUR tage (matenmanĝo –3 EUR, tagmanĝo – 5 EUR, vespermanĝo – 4 EUR) en la manĝejo de la Teknika lernejo. La unua manĝo dum BET-56 – matenmanĝo la 5-an de julio, la lasta – matenmanĝo la 11-an de julio. Por ricevi manĝon la 5-an kaj la 6-an de julio bonvolu pagi anticipe.
Dum Ekskursa tago 08.07. tagmanĝo proprakoste, vespermaĝo en la Adiaŭa vespero 10.07. – 6 EUR.

ALIĜO: Aliĝu rete www.esperanto.lv aŭ plenigu la aliĝilon kaj sendu: Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin. aŭ al Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Rigo, Latvio. Samtempe pagu la aliĝkotizon.

PAGEBLECOJ:

1) Al la bankkonto de Margarita Želve: Swedbank, SWIFT: HABALV22, IBAN: LV71HABA0551022317372;

2) sendi poŝte al LatEA (al kasistino Aina Januševska);

3) ĝiri al konto de Latvia Esperanto-Asocio lase-b ĉe UEA (NUR ALIĜKOTIZOJN)

4) interkonsenti kun Organiza Komitato pri alia pagmaniero;

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas (krom speciale interkonsentitaj kazoj).

Dezirinde samtempe pagi ankaŭ pri loĝado kaj manĝado, kaze de nealveno, tiu mono estos repagita.

ATINGEBLECOJ: Jelgava, situanta 42 km de Rigo estas facile atingebla trajne kaj buse.

KONTAKTEBLECOJ:

1) rete: Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.

2) poŝte: Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Riga, Latvio

3) telefone: + 371 26407174 (Margarita Želve), + 371 28486628 (Biruta Rozenfelde)

La detalan informon kiel atingi BET-ejon, pri ekskursoj, programo k.a. en Informilo No 2 oni ricevos junie 2020.

 

BONVENON AL LATVIO!

Organiza komitato

Informo pri evento

Komenca dato de la evento 03.07.2021 12:00 pm
Fina dato de la evento 10.07.2021 12:00 pm
Loko de evento La Teknika lernejo de Jelgava
Aldonaĵo BET-56_Informilo_1.pdf

Mapo de evento