La 57-aj BALTIAJ ESPERANTO-TAGOJ (BET-57)

La 57-aj BALTIAJ ESPERANTO-TAGOJ (BET-57)

INFORMILO No 1

 

Latvia Esperanto-Asocio invitas Vin partopreni la 57-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-57) – la plej popularan Esperanto-aranĝon en Baltiaj landoj, la aranĝon kiu havas jam pli ol 60-jaran historion (la unua BET okazis en 1959 ĝuste en Latvio).

 

TEMPO: BET-57 funkcios de la 15-a ĝis la 22-a de julio 2023.

 

LOKO: BET-57 okazos en Ventspils – la sesa plej granda urbo de Latvio ( pli ol 37 mil da loĝantoj). Ventspils situas 188 kilometrojn for de la ĉefurbo Rigo en la nordokcidenta parto de Latvio ĉe la enfluejo de rivero Venta en Baltian maron.

 

BET-ejo: La Teknika Lernejo de Ventspils (latvalingve: Ventspils Tehnikums)

Adreso:  strato Saules 15, Ventspils

 

PROVIZORA PROGRAMO: diversnivelaj Esperanto-kursoj, enkonduka kurso en latvan lingvon, Somera Universitato, vasta kultura programo, duontagaj kaj tuttagaj ekskursoj, kvizoj, kantoj, dancoj k. a. aranĝoj.

 

KOTIZO:

 Landoj laŭ kategorioj

ĝis la 31.03.2023

ĝis la 30.06.2023

poste kaj surloke

Landoj de kategorio A

50 EUR

70 EUR

90 EUR

Landoj de kategorio B

70 EUR

90 EUR

110 EUR

A: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; B: Ĉiuj aliaj landoj.

 

LOĜADO:

1)      en la studenta hotelo de la Teknika Lernejo (strato Jūras 14) po 20 EUR diurne por persono en dulita ĉambro (duŝejo kaj necesejo en la numero), distanco ĝis BET-ejo 150 m;

2)      en  Ĉemara kampadejo (latvalingve: Piejūras kempings) (strato Vasarnīcu 56), distanco ĝis BET-ejo 2,1 km:

  1. a)po 10-20 EUR por persono en 4-5 litaj dometoj (unu aŭ duĉambraj), nur ekde 16.07.2023, kvanto limigita,
  2. b)po 5 EUR por persono loko en la propra tendo, nur ekde 16.07.2023;

3)      en hoteloj de Ventspils (diversaj prezoj).

La prezoj estas provizoraj kaj povas plialtiĝi.

 

MANĜADO: Estas planota organizita matenmanĝo kaj tagmanĝo, informo pri la prezoj pli poste.

 

ALIĜO: Aliĝu rete  www.esperanto.lv aŭ plenigu la aliĝilon kaj sendu:  Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin. aŭ al Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Rigo, Latvio. Samtempe pagu la aliĝkotizon.

 

PAGEBLECOJ:

1) Al bankkonto de Margarita Želve:  Swedbank, SWIFT: HABALV22,

IBAN: LV71HABA0551022317372;

2) ĝiri al konto de Latvia Esperanto-Asocio lase-b ĉe UEA (kun indiko: por BET-57 (NUR ALIĜKOTIZOJN!)

 

Aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de kotizo ne validas.

 

ATINGEBLECOJ: De Rigo al Ventspils eblas veturi buse (busoj oftas, preskaŭ ćiuhore), biletojn eblas aĉeti rete: https://www.autoosta.lv/time-table/?lang=en

 

KONTAKTEBLECOJ:

1)  rete: Tiu ĉi retpoŝtadreso estas protektata kontraŭ spamrobotoj. Vi devas ebligi Ĝavaskripton por vidi ĝin.; 2) telefone: + 371 26407174 (Margarita Želve)

2) poŝte: Latvia Esperanto-Asocio,  p.k. 150, LV-1050, Riga, Latvio

 

La detalan informon kiel atingi BET-ejon, pri ekskursoj, programo k.a. en Informilo No 2 oni ricevos maje 2023.

BONVENON AL LATVIO!

Organiza komitato

Informo pri evento

Komenca dato de la evento 15.07.2023 12:00 pm
Fina dato de la evento 22.07.2023 12:00 pm
Aliĝintoj 114 [Vidi la liston]
Loko de evento La Teknika Lernejo de Ventspils
Aldonaĵo BET-57 Aligxilo.docx
Aliĝo al la evento ne plu eblas

Mapo de evento